Architecturally or Scenic

 • Amarkantak
 • Bandhavgarh
 • Bedhaghat (Marble Rocks)
 • Bhojpur and Bhimbetka
 • Bhopal
 • Chitrakoot
 • Gwalior
 • Kanha
 • Khajuraho
 • Mandu
 • Omkareshwar and Maheshwar
 • Orchha
 • Pachmarhi
 • Sanchi
 • Shivpuri
 • Ujjain
 • Vidisha,
 • Udayagiri Caves,
 • Gyarspur
 • Bargi Dam, Jabalpur
 • Boat Club, Bhopal
 • Choral Dam, Pithampur (Indore)
 • Jamuna Prapat, Pachmarhi
 • Pachmarhi
 • Picknik, Bhopal
 • Rajat Prapat, the ‘Big Fall’
 • Sair Sapata, Bhopal
 • Sakhya Sagar lake
 • Shivpuri
Advertisements